Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ačkoliv si klienti zpravidla nestěžují na kvalitu mnou poskytovaných služeb, jsem ze zákona povinna informovat mé klienty – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání) o následujícím:

Na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Na základě tohoto zákona pak má každý můj klient  — spotřebitel právo, v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (ČAK).

Více informací naleznete na webových stránkách ČA (www.cak.cz).

Přejít nahoru