Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

přehled služeb

___ ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE ___

Anna v rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na KLIENTY a jejich potřeby.

Díky tomu Anna vykonává GENERÁLNÍ PRAXI, neboť poskytuje právní služby právní služby v mnoha OBLASTECH PRÁVA.

Specifické požadavky klientů Anny ji přiměny se více profilovat a v rámci své advokátní praxe se specializovat i na zcela SPECIFICKÉ OBORY.

 

Anna o sobě řekla:

„Povězte mi kdo jste a já Vám řeknu, jak Vám mohu pomoci.“

___ SPECIALIZACE ___

Už od dob studí na vysoké škole se pro Annu stalo velmi oblíbeným TRESTNÍ PRÁVO, které mu se nepřetržitě věnuje již od zahájení své koncipientské praxe (2011). Od té doby neustále jen prohlubuje své teoretické znalosti s tím, že díky mnoha leté praxi je navíc schopna poskytovat KLIENTŮM právní služby nejen odborně, ale i efektivně. Zaměřuje se hlavně na HOSPODÁŘSKOU KRIMINALITU.

„V době specializace by neměl být člověk univerzální ignorant.“​

(Leszek Kumor)

Anna se již od roku 2014 věnuje SPORTOVNÍMU PRÁVU, převážně pak FOTBALOVÉMU PRÁVU, kde pravidelně poskytuje právní poradenství především fotbalovým klubům a fotbalovým agentům (zprostředkovatelům). Pravidelně se v rámci této oblasti vzdělává a má tak neustále přehled o aktuálních předpisech a judikatuře vydávaných na jak na národní úrovni v rámci Fotbalové asociace České republiky (FAČR), ale rovněž v na mezinárodní úrovni v rámci Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA – Fédération Internationale de Football Association) a Mezinárodního soudu pro sportovní arbitráž (CAS – Court of Arbitration for Sport). Anna také na toto téma pravidelně publikuje odborné ČLÁNKY.

 

Anna o sobě řekla:

„Řeknu to jednoduše, fotbal a vše kolem něj mě prostě baví!“

S ohledem na požadavky některých KLIENTŮ se Anna byla nucena specializovat rovněž na BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (problematika SVJ a bytových družstev), kterému se aktivně věnuje od roku 2023. V rámci této oblasti pak Anna spolupracuje rovněž s dalšími advokátními kancelářemi, kde v rámci této oblasti poskytuje právní služby klientům těchto kanceláří.

Takovou třešničkou na dortu je pro Annu je DAŇOVÉ PRÁVO, kterému se aktivně věnuje od roku 2014. V této oblasti pak Anna spolupracuje s řadou ÚČETNÍCH FIREM  a DAŇOVÝMI PORADCI.

Sport & fotbal

TREST & PŘESTUKY

SVJ & bytová družstva

___ klienti v oblasti sportovního a fotbalového práva ___

Anna obvykle zastupuje různorodé skupiny klientů: 

 • běžný občan,
 • podnikatel,
 • společnost,
v postavení následujících subjektů
 
 • individuální sportovec, zejména fotbalový hráč (amatér či profesionál),
 • trenér, zejména fotbalový trenér,
 • sportovní spolky a organizace, zejména fotbalový klub,
 • sportovní (fotbalová) agentura či agent (zprostředkovatel), 
 • marketingová společnost, 
 • sponzor, 
 • investor, 
 • jiný subjekt, který má právní problém týkající se sportu. 
___ klienti v oblasti TRESTNÍHO A PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA ___

Anna obvykle zastupuje různorodé skupiny klientů: 

 • běžný občan,
 • podnikatel,
 • společnost,
v postavení následujících subjektů
 
 • oznamovatel trestného činu, přestupku,
 • osoba podávající vysvětlení,
 • svědek,
 • podezřelý,
 • obviněný,
 • obžalovaný,
 • odsouzený,
 • obět trestného činu,
 • poškozený,
 • osoba zúčastněná,
 • rodinný příslušník,
 • jiný subjekt, která má právní problém týkající se trestního či přestupkového práva (typicky zájmové sdružení, důvěryhodná osoba atd.).
___ Klienti v oblasti daňového práva ___

Anna obvykle zastupuje různorodé skupiny klientů: 

 • běžný občan,
 • podnikatel,
 • společnost,
v postavení následujících subjektů
 
  • daňový subjekt – plátce daně z přidané hodnoty (DPH),
  • daňový subjekt – plátce daně z příjmů fyzických osob (DPFO),
  • daňový subjekt – plátce daně z příjmů právnických osob (DPPO).

___ GENERÁLNÍ PRAXE ___

Anna díky svým rozsáhlým právním znalostem dokáže poskytovat právní služby prakticky ve všech oblastech právního práva. Od zahájení advokátní praxe Anna poskytuje právní služby zejména v následujících OBLASTECH PRÁVA:

 

 

Výživné

Potřebujete upravit výši výživného, která Vám již nevyhovuje?
Potřebujete vymoci výživné rychle a efektivně?
Potřebujete zastoupit v soudním řízení týkajícím se výživného?
Potřebujete podat návrh na exekuci dlužného výživného?
Zavolejte mi ihned

Insolvence

Dostal se Váš dlužník do insolvence?
Potřebujte pomoc s přípravou přihlášky Vaší pohledávky do insolvenčního řízení?
Byla Vaše pohledávka popřena insolvenčním správcem a nevíte, co s tím?
Ihned se ozvěte pomohu VÁM!

Vymáhání pohledávek

Jste věřitel a osoba, která Vám dluží peníze a nechce je vrátit?
Potřebujete sepsat předžalobní upomínku?
Potřebujete sepsat dohodu o splátkách?
Potřebujete sepsat dohodu o narovnání?
Potřebujete připravit uznání dluhu?
Potřebujete podat na dlužníka žalobu na zaplacení částky, kterou Vám dluží?
Potřebujete zastoupit v soudním či rozhodčím řízení?
Potřebujete podat návrh na exekuci?
Potřebujete přihlásit Vaši pohledávku do insolvenčního řízení?
Chci vědět více

Exekuce

Překvapila Vás exekuce? Máte zablokované účty?
Exekutor s Vámi nekomunikuje?
Je proti Vám vedena nezákonná exekuce?
Potřebujete odklad exekuce?
Potřebujete podat návrh na zastavení exekuce?
Potřebujete dohodnout splátky Vašeho dluhu?
Potřebujete zjistit informace k exekuci, která je proti Vám vedená?
Chci vědět více

Smlouvy & obchod

Potřebujete připravit či revidovat nějakou smlouvu týkající se Vaší podnikatelské činnosti?
Neplní druhá strana své povinnosti z uzavřené smlouvy?
Zavolejte mi ihned

Nájem

Potřebujete připravit nájemní smlouvu? Nebo revidovat tu Vaši?
Nevíte, zda máte právo podat výpověď z nájmu?
Ihned se ozvěte pomohu VÁM!

Smlouvy & nemovitosti

Chcete darovat nemovitost?
Potřebujete vymazat zástavní právo?
Potřebujte zřídit věcné břemeno?
Potřebujete poradit s katastrem nemovitosti?
Chci vědět více

Soudní spory & arbitráže

Potřebujete sepsat žalobu či návrh na zahájení řízení?
Nevíte si rady?
Byla proti Vám podána žaloba, doručen platební rozkaz, nebo zahájeno rozhodčí řízení? Nevíte, jak dále postupovat?
Potřebujete zastoupit v probíhajícím soudním či rozhodčím řízení?
Potřebujete podat odvolání proti rozsudku, s nímž nesouhlasíte?
Byl proti Vám vydán nezákonný rozhodčí nález a chcete se proti němu bránit?
Potřebujete sepsat odvolání a zastoupit v řízení před Nejvyšším soudem ČR?
Zavolejte mi ihned

Náhrada škody

Byla Vám způsobena škoda (újma) na majetku?
Byla Vám způsobena škoda (újma) na zdraví?
Byla Vám způsobena škoda (újma) v důsledku trestného činu?
Byla Vám způsobena škoda v důsledku neplnění smluvních povinností?
Byla Vám způsobena škoda (újma) nezákonným rozhodnutím či nezákonným postupem?
Potřebujete vymoct náhradu škody, ale nevíte si rady?
Chci vědět více

Společné jmění manželů

Potřebujete pomoci s úpravou společného jmění manželů?
Nemůžete se dohodnout na vypořádání SJM a nezbývá Vám nic jiného než zahájit spor?
Máte sice uzavřenou dohodu o vypořádání SJ, ale není dodržována?
Ihned se ozvěte pomohu VÁM!

Pracovní záležitosti

Potřebujete zkontrolovat Vaši pracovní smlouvu? či připravit novou?
Potřebujete pomoci s dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti?
Potřebujete podat výpověď svému zaměstnanci?
Byla Vám doručena neplatná výpověď od zaměstnavatele?
Dluží Vám zaměstnavatel Vaši mzdu?
Potřebujete pomoci s dohodou o rozvázání pracovního poměru?
Potřebujete pomoci se sporem s Vaším zaměstnavatelem či zaměstnancem?
Potřebujete zastoupit v soudním řízení?
Chci vědět více

Nenašly jste tu oblast, do níž spadá Váš problém?

Nevadí! Neváhejte mě kontaktovat, určitě nalezneme společné řešení!

Volat ANNĚ
Přejít nahoru