Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

Ceník právních služeb

___ DOSTUPNÉ PRÁVNÍ SLUŽBY ___

Primárním cílem ANNY je poskytovat právní služby za cenu dle předem dojednané dohody. Vždy se při tom snaží nalézt takové řešení, aby klientovi byla poskytnuta právní služba za DOSTUPNOU CENU.

Ve zcela výjimečných případech ANNA poskytuje právní služby PRO BONO, tedy bez nároku na odměnu, neboli ZDARMA, případně alespoň za symbolickou odměnu.

___ Hodinová ODMĚNA ___

ANNA primárně poskytuje právní služby za hodinovou odměnu, která se pohybuje v sazbě od 1.000,- Kč do 2.500,- Kč bez DPH dle náročnosti poskytovaných právních služeb.

___ Paušální odměna ____

Při dlouhodobější spolupráci nabízí ANNA zvýhodněné měsíční paušální odměňování.

Typicky ANNA nabízí zvýhodněné balíčky právních služeb zejména v rámci SPORTOVNÍHO PRÁVA, zejména jednotlivým sportovním klubům (například fotbalovým klubům).

___ FIXNÍ ODMĚNA ___

ANNA nabízí rovněž tzv. úkonovou odměnu (fixní odměnu), která je sjednána za zpracování konkrétního úkonu právní služby. Typicky tato odměna bývá sjednávána u standardizovaných úkonů, zejména v rámci SMLUVNÍHO PRÁVA (například za sepsání či revizi kupní smlouvy na nemovitost, atd.), anebo v rámci VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK (například za sepsání předžalobní upomínky, atd.).

Klienti tak vždy ví předem, jakou částku bude ANNA účtovat.

Přejít nahoru