Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

generální praxe

___ Běžná praxe ___

Anna o sobě řekla:

„Mohu se specializovat jak jen chci, ale jsou obory práva, kterým se prostě nevyhnu, neboť prostupují všemi oblastmi lidského života!“

Jako „doplňkové služby“ Anna svým klientům poskytuje právní poradenství rovněž mimo její SPECIALIZACI, neboť jejím mottem je, že advokacii vykonává pro KLIENTY, a tedy poskytuje právní služby jako tzv. PRÁVNÍ SLUŽBY NA KLÍČ. Z toho důvodu Anna poskytuje právní služby rovněž v následujících oblastech: 

Insolvence

Dostal se Váš dlužník do insolvence?
Potřebujte pomoc s přípravou přihlášky Vaší pohledávky do insolvenčního řízení?
Byla Vaše pohledávka popřena insolvenčním správcem a nevíte, co s tím?
Ihned se ozvěte pomohu VÁM!

Exekuce

Překvapila Vás exekuce? Máte zablokované účty?
Exekutor s Vámi nekomunikuje?
Je proti Vám vedena nezákonná exekuce?
Potřebujete odklad exekuce?
Potřebujete podat návrh na zastavení exekuce?
Potřebujete dohodnout splátky Vašeho dluhu?
Potřebujete zjistit informace k exekuci, která je proti Vám vedená?
Chci vědět více

Vymáhání pohledávek

Jste věřitel a osoba, která Vám dluží peníze a nechce je vrátit?
Potřebujete sepsat předžalobní upomínku?
Potřebujete sepsat dohodu o splátkách?
Potřebujete sepsat dohodu o narovnání?
Potřebujete připravit uznání dluhu?
Potřebujete podat na dlužníka žalobu na zaplacení částky, kterou Vám dluží?
Potřebujete zastoupit v soudním či rozhodčím řízení?
Potřebujete podat návrh na exekuci?
Potřebujete přihlásit Vaši pohledávku do insolvenčního řízení?
Chci vědět více

Smlouvy & obchod

Potřebujete připravit či revidovat nějakou smlouvu týkající se Vaší podnikatelské činnosti?
Neplní druhá strana své povinnosti z uzavřené smlouvy?
Zavolejte mi ihned

Společné jmění manželů

Potřebujete pomoci s úpravou společného jmění manželů?
Nemůžete se dohodnout na vypořádání SJM a nezbývá Vám nic jiného než zahájit spor?
Máte sice uzavřenou dohodu o vypořádání SJ, ale není dodržována?
Ihned se ozvěte pomohu VÁM!

Náhrada škody

Byla Vám způsobena škoda (újma) na majetku?
Byla Vám způsobena škoda (újma) na zdraví?
Byla Vám způsobena škoda (újma) v důsledku trestného činu?
Byla Vám způsobena škoda v důsledku neplnění smluvních povinností?
Byla Vám způsobena škoda (újma) nezákonným rozhodnutím či nezákonným postupem?
Potřebujete vymoct náhradu škody, ale nevíte si rady?
Chci vědět více

Nájem

Potřebujete připravit nájemní smlouvu? Nebo revidovat tu Vaši?
Nevíte, zda máte právo podat výpověď z nájmu?
Ihned se ozvěte pomohu VÁM!

Soudní spory & arbitráže

Potřebujete sepsat žalobu či návrh na zahájení řízení?
Nevíte si rady?
Byla proti Vám podána žaloba, doručen platební rozkaz, nebo zahájeno rozhodčí řízení? Nevíte, jak dále postupovat?
Potřebujete zastoupit v probíhajícím soudním či rozhodčím řízení?
Potřebujete podat odvolání proti rozsudku, s nímž nesouhlasíte?
Byl proti Vám vydán nezákonný rozhodčí nález a chcete se proti němu bránit?
Potřebujete sepsat odvolání a zastoupit v řízení před Nejvyšším soudem ČR?
Zavolejte mi ihned

Smlouvy & nemovitosti

Chcete darovat nemovitost?
Potřebujete vymazat zástavní právo?
Potřebujte zřídit věcné břemeno?
Potřebujete poradit s katastrem nemovitosti?
Chci vědět více

Pracovní záležitosti

Potřebujete zkontrolovat Vaši pracovní smlouvu? či připravit novou?
Potřebujete pomoci s dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti?
Potřebujete podat výpověď svému zaměstnanci?
Byla Vám doručena neplatná výpověď od zaměstnavatele?
Dluží Vám zaměstnavatel Vaši mzdu?
Potřebujete pomoci s dohodou o rozvázání pracovního poměru?
Potřebujete pomoci se sporem s Vaším zaměstnavatelem či zaměstnancem?
Potřebujete zastoupit v soudním řízení?
Chci vědět více

Nenašly jste tu oblast, do níž spadá Váš problém?

Nevadí! Neváhejte mě kontaktovat, určitě nalezneme společné řešení!

Volat ANNĚ

___ SMLUVNÍ PRÁVO ___

Anna se věnuje sepisu a revizím nejrůznějších SMLUV prakticky na denní bázi. Neváhejte se tedy na ni obrátit s Vaším problémem, i když si třeba nebudete jisti, jakou konkrétní smlouvu vlastně potřebujete. Anna pro Vás najde řešení, i kdyby pro Vás měla sepsat smlouvu zcela specifickou, tzv. NA MÍRU.

Mezi běžné typy smluv, které Anna sepisuje patří zejména následující smlouvy: 

  • KUPNÍ SMLOUVA
  • NÁJEMNÍ SMLOUVA
  • SMLOUVA O DÍLO
  • SMLOUVA O POSKYTOVÁN SLUŽEB
  • LICENČNÍ SMLOUVA
  • SMLOUVA O VÝPŮJČCE
  • SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VĚCI

 

 

Přejít nahoru