Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)
25/05/2020
fotbal míč.jpg

Co je platba solidarity podle FIFA RSTP a jak se počítá?

Print

Popis příspěvku:

Tento příspěvek se zaobírá nejen tím, co to vlastně znamená tzv. platba solidarity (solidární platba) ve smyslu příslušných předpisů FIFA, ale rovněž tím, jak se tato platba při mezinárodních přestupech vlastně počítá.   

Platba solidarity je platbou, ke které dochází, když má hráč stále platnou smlouvu a přestupuje mezi dvěma kluby patřícími pod různé asociace, tedy jedná se o mezinárodní přestup.

Kluby si mezi sebou hradí přestupní částku s tím, že pět (5 %) z této částky je zadrženo pro platbu solidarity.

Platba solidarity je následně rozdělena mezi všechny kluby, kde hráč trénoval od jeho 12 do 23 let, a to přiměřeným způsobem podle doby, po kterou v daném klubu hráč trénoval.

Pokud jde o způsob rozdělení platby solidarity mezi kluby, metodu stanovuje příloha 5 FIFA RSTP následovně:

 • Season of 12th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation);
 • Season of 13th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation);
 • Season of 14th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation);
 • Season of 15th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation);
 • Season of 16th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation);
 • Season of 17th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation);
 • Season of 18th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation);
 • Season of 19th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation);
 • Season of 20th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation);
 • Season of 21st birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation);
 • Season of 22nd birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation);
 • Season of 23rd birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation).

Platby solidarity přitom nekončí 23. narozeninami hráče (na rozdíl od tréninkové kompenzace), ale pokračuje po celou dobu hráčovi kariéry, pokud přestupuje za trvání jeho profesionální smlouvy.

Přestupní částky obvykle nejsou zveřejňovány, nicméně mohou se pohybovat i v řádech milionů, takže se platby solidarity mohou lišit.

Pro rekapitulaci, platba solidarity se určuje následovně:

 • zadrženou částkou 5% z přestupní částky; a
 • rozdělením této částky proporcionálně mezi všechny kluby, kde hráč trénoval ve věku od 12 do 23 let.

Například, v případě hráče Vladimíra COUFALA, který aktuálně přestoupil z českého klubu SK SLAVIA, s nímž měl profesionální smlouvu, do britského klubu WEST HAM, je uhrazena přestupní částka. Pokud tato přestupní částka podle transfermarkt.eu činí 6 milionů EUR, pak 5% je zadrženo pro platbu solidarity (rovná se 300.000 EUR). První akademie, klub FC Baník Ostrava,  kde strávil 8 let a 7 měsíců, obdrží 237.500 EUR, a druhá akademie, kde strávil na hostování 3 měsíce, obdrží 7.500 EUR.

Příslušné předpisy FIFA:

Nařízení FIFA (verze březen 2020)

Přejít nahoru