Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

odměna za právní služby

fixní ceny

CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLUVNÍ PRÁVO

Sepíšeme Vám prakticky jakoukoliv smlouvu, kterou si budete přát v následujících kategoriích:

laptop, office, hand-3196481.jpg
smlouva o dílo (základní)
5.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o dílo (rozšířená)
9.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
darovací smlouva (základní)
5.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
darovací smlouva (rozšířená)
9.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
darovací smlouva - NEMOVITOST, včetně návrhu na vklad (základní)
6.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
kupní smlouva (základní)
5.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
kupní smlouva (rozšířená)
9.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
nájemní smlouva - BYT
6.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
nájemní smlouva - NEBYTOVÝ PROSTOR
8.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
podnájemní smlouva - BYT
6.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
podnájemní smlouva - NEBYTOVÝ PROSTOR
7.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o spolupráci mezi podnikateli (základní)
8.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o spolupráci mezi podnikateli (DLE POŽADAVKŮ)
DLE DOHODY
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.

Nenašli jste co jste hledali?

ZAVOLEJTE NÁM!

VOLAT

SPOTOVNÍ PRÁVO

Poskytneme komplexní právní služby individuálním atletům, sportovním organizacím (tělovýchovné jednoty, sokoly, atd.).

ai generated, ice hockey, sports-8612309.jpg
sponzorská smlouva (darování)
3.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
sponzorská smlouva (vzájemné plnění)
7.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o reklamní spolupráci (HLAVNÍ PARTNER)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
smlouva o spolupráci ve sportu (DLE ZADÁNÍ)
DLE DOHODY
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.

Nenašli jste co jste hledali?

ZAVOLEJTE NÁM!

VOLAT

FOTBALOVÉ PRÁVO

Sepíšeme Vám prakticky jakoukoliv smlouvu, kterou si budete přát v následujících kategoriích:

football, ball, fire-1406106.jpg
profesionální hráčská smlouva (LIGOVÉ FOTBALOVÉ KLUBY)
30.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
(polo)profesionální hráčská smlouva (AMATÉRSKÉ FOTBALOVÉ KLUBY)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
amatérské hráčská smlouva (AMATÉRSKÉ FOTBALOVÉ KLUBY)
10.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
trenérská smlouva ve fotbale
25.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
pracovní smlouva ve fotbale
10.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
dohoda o provedení práce ve fotbale
7.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
dohoda o pracovní činnosti ve fotbale
7.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o přestupu ve fotbale
5.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o hostování ve fotbale
5.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
sponzorská smlouva ve fotbale (darování)
3.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
sponzorská smlouva ve fotbale (vzájemné plnění)
7.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o reklamní spolupráci ve fotbale (HLAVNÍ PARTNER)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
smlouva o spolupráci ve fotbale (DLE ZADÁNÍ)
DLE DOHODY
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
disciplinární řád (ZÁKLADNÍ - AMATÉRSKÉ KLUBY)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduchého disciplinárního řádu dle předem připraveného vzoru
disciplinární řád klubu (PROFI - LIGOVÉ KLUBY)
35.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu disciplinárního řádu dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
účast při jednání před disciplinárním orgánem (FAČR, pobočné spolky, LFA)
10.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem, osobní účast při jednání

POZOR: nezahrnuje čas strávený na cestě do místa konání jednání (mimo Prahu) a dále náklady na ubytování, cestovné

vyjádření k zahájení disciplinárního řízení (FAČR, pobočné spolky, LFA)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexního podání dle skutkových a právních okolností,, zpracování připomínek, revizí, atd.
odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu (FAČR, pobočné spolky, LFA)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexního podání dle skutkových a právních okolností,, zpracování připomínek, revizí, atd.
zastupování v disciplinárním řízení (FAČR)
DLE DOHODY
zahrnuje komplexní právní služby od zahájení do skončení disciplinárního řízení (účast na jednání, sepis podání, atd.)
účast při jednání před disciplinárním orgánem (FAČR, pobočné spolky, LFA)
10.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem, osobní účast při jednání

POZOR: nezahrnuje čas strávený na cestě do místa konání jednání (mimo Prahu) a dále náklady na ubytování, cestovné

vyjádření k zahájení disciplinárního řízení (FAČR, pobočné spolky, LFA)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexního podání dle skutkových a právních okolností,, zpracování připomínek, revizí, atd.
účast při jednání před arbitrážním orgánem (FAČR)
10.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem, osobní účast při jednání
návrh na zahájení/vyjádření k návrhu na zahájení arbitrážního řízení (FAČR, pobočné spolky, LFA)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexního podání dle skutkových a právních okolností,, zpracování připomínek, revizí, atd.
odvolání proti rozhodnutí arbitrážnímu orgánu (FAČR, pobočné spolky, LFA)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexního podání dle skutkových a právních okolností,, zpracování připomínek, revizí, atd.
zastupování v arbitrážním řízení (FAČR)
DLE DOHODY
zahrnuje komplexní právní služby od zahájení do skončení disciplinárního řízení (účast na jednání, sepis podání, atd.)
zastupování v arbitrážním řízení (CAS)
DLE DOHODY
zahrnuje komplexní právní služby od zahájení do skončení disciplinárního řízení (účast na jednání, sepis podání, atd.)

POZOR: nezahrnuje čas strávený na cestě do místa konání jednání (mimo Prahu) a dále náklady na ubytování, cestovné

Nenašli jste co jste hledali?

ZAVOLEJTE NÁM!

VOLAT

SPOTOVNÍ PRÁVO

Sepíšeme Vám prakticky jakoukoliv smlouvu, kterou si budete přát v následujících kategoriích:

laptop, office, hand-3196481.jpg
sponzorská smlouva (darování)
3.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
sponzorská smlouva (vzájemné plnění)
7.500,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování jednoduché smlouvy dle předem připraveného vzoru
smlouva o reklamní spolupráci (HLAVNÍ PARTNER)
15.000,- Kč bez DPH
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.
smlouva o spolupráci ve sportu (DLE ZADÁNÍ)
DLE DOHODY
zahrnuje konzultaci s klientem a zpracování komplexnějšího návrhu smlouvy dle konkrétních podmínek a požadavků klienta, zpracování připomínek, revizí, atd.

Nenašli jste co jste hledali?

ZAVOLEJTE NÁM!

VOLAT
Přejít nahoru